Investeeringud

Tähtajalised hoiused (GIC)
Tähtajalisi hoiuseid võib valida alates 1 kuni 5 aastani. Neid ei ole võimalik enne tähtaega kasseerida.  Miinimumsumma on $1,000 ($100 kui liige on alla 21-aastane).
Kõik hoiused pikendatakse automaatselt samadel tingimustel kehtivate intressimääradega, kui muudatustest ei teatata ette.


Tulumaksuvaba säästuarve
Kanada valitsuse poolt sisse viidud investeerimisprogramm, mille puhul ei ole vaja teenitud intressi pealt maksta tulumaksu. Raha võib igal ajal välja võtta, kuid tagasimaksmisega peab täpselt jälgima limiite. Investeerida võib tähtajalistesse hoiustesse, kõrge intressiga säästukontosse või aktsiafondidesse.


Registered Retirement Savings Plan (RRSP)
Registreeritud Pensionisäästufondi toetab Kanada valitsus.
Igal aastal määratakse valitsusele deklareeritud sissetuleku alusel kindlaks summa, mille võib järgmise aasta jooksul paigutada pensionisäästufondi. Investeeritud raha arvestatakse maha sissetulekust. Seega ei pea selle pealt tulumaksu maksma, kuni raha fondist välja võetakse (tavaliselt pensionile minekuga).
Investeerida võib RRSP tähtajalistesse hoiustesse, riigi väärtpaberitesse (CanadaSavings Bonds) ja aktsiafondidesse.


Registered Retirement Income Fund (RRIF)
RRSP (registreeritud pensionisäästufond) tuleb lõpetada selle aasta lõpuks, mil isik on saanud 71 aastaseks. RRSP saab üle kanda RIF'i (registreeritud sissetuleku fondi), millest tehakse väljamakseid vastavalt kokkuleppele (igakuiselt või -aastaselt). Väljamakstud summa pealt tuleb maksta tulumaksu olenevalt aastasest sissetulekust.


Registered Education Savings Plan (RESP)
RESP (registreeritud haridusfond) pakub head võimalust koguda raha oma lapse või lapselapse tuleviku hariduskulude katteks. Selles fondis teenitud intress on tulumaksuvaba, kuni raha fondist välja võetakse. Tulevane tudeng saab sellest fondist väljamakseid, kui ta on alustanud õpinguid. Investeerida võib tähtajalistesse hoiustesse või aktsiafondidesse.
Kanada valitsus maksab 20% lisaks investeeritud summale (maksimum $500 aastas) kuni selle aastani kui laps saab 17.
Täpsemaks infoks võtke meiega kontakti!


Government Savings Bonds
Toronto Eesti Ühispank on Kanada riigi säästupaberite müügiagendiks.
Canada Savings Bond valitsuse poolt garanteeritud koos teenitud intressidega. Olenevalt CSB'i liigist saab neid kasseerida igal ajal või kord aastas. Säästupabereid võib osta ka RRSP ja RIF investeeringuteks. Ontario Savings Bondid on müügil üks kord aastas, tavaliselt suvel.


Väärtpaberibörs internetis
Toronto Eesti Ühispank pakub väärtpaberibörsi teenuseid läbi Credential Asset Management Inc. ja Qtrade Investori.

Email, Print, send to Twitter, send to Facebook, and more

Fatal error: Cannot declare class defaultcontent_condition, because the name is already in use in /home/estolob2/public_html/profiles/openpublic/modules/contrib/defaultcontent/plugins/defaultcontent_condition.inc on line 0