Investeeringud

Pakume tähtajalisi hoiused (GIC), mille pikkuseks võib olla 1 kuni 5 aastat. Neid ei ole võimalik enne tähtaega kasseerida.  Miinimumsumma on $1,000 ($100 kui liige on alla 21-aastane). Kõik hoiused pikendatakse automaatselt samadel tingimustel kehtivate intressimääradega, kui muudatustest ei teatata ette. Kõigil liikmetel on õigus neid avada olenemata asukohamaast.

Lisaks pakume Kanada elanikele mõeldud registreeritud hoiuseid. On olemas tulumaksuvaba säästuarve (TFSA), registreeritud pensionifondid (RRSP ja RRIF) ning haridusfond – investeerida saab kuni lapse 17.eluaastani (RESP). Väärtpaberibörsi teenuseid pakume läbi Credential Asset Management Inc. ja Qtrade Investori.

 

Get in Touch