Eesti Lauljate Liit Põhja-Ameerikas

LALALA 2019 laulupeo laululaager

Juba kolmandat korda korraldab Eesti Lauljate Liit Põhja-Ameerikas laululaagrit LALALA Põhja-Ameerika eesti koori lauljatele kes võtavad osa XXVII ÜldLaulupeost Minu arm Tallinnas, Eestis 2019. a. juulis.

Aukülaliseks on kohale kutsutud üldlaulupeo segakooride liigijuht Triin Koch. Triin on väga aktiivne Tartus, kus ta juhatab Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori, Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori Tallinna vilistlaskoori ja Tartu Ülikooli Kammerkoori. Triin on ka Tartu laulupeo 2019 muusikaline juht.

Laululaagrisse, mis toimub 19.-20. jaanuaril, on registreerinud 145 lauljat Torontost, Hamiltonist, Calgary’st, Coloradost, Utah’st, Texas’st, Portlandist, New Hampshire’ist, Vermont’ist, San Diego’st, San Fransico’st ja isegi üks Stockholmist!

LALALA 2019 laululaagri kahepäevane programm hõlmab helirühmade, kooriliikide ning ühendkooride harjutusi. Muusikaalse programmi viivad läbi kohalikud dirigendid ja saatjad Triin Koch’i juhatusel. Lisaks laululaagri nädalalõpule külastab Triin kohalikkude kooride harjutusi nädala sees pakkudes veel oma nõu ja õpetust.

Haripunktiks on laululaagri lõpukontsert kus ühendkoor esitab oma õpitud loomingut. Külalised on teretulnud.

LALALA 2019 lõpukontsert
Pühapäeval, 20. jaanuaril, 2019
Kell 15:00
Toronto Eesti Majas
Vabatahtlik annetus

Eesti Lauljate Liit Põhja-Ameerikas (lühendatult ELLPA) on eesti kooride keskuseks Põhja-Ameerika mandril.  ELLPA eesmärgiks on koondada kooskõlastatud tegevuseks kõiki eesti laulukoore Põhja-Ameerikas eesti muusika laulukultuuri edendamiseks ja tutvustamiseks.

Oma eesmärgi saavutamiseks ELLPA aitab kaasa laulukooridele vajalike vahendite soetamiseks, korraldab kontserte, loenguid, kursusi, laulupäevi ja laulupidusid ning muid muusikalisi üritusi.  Koordineerib kohapealsete laulupäevade ja muude muusikaliste ürituste pidamist ja oma liikmeskonna osavõttu neist.

LALALA 2019 Song Festival Choral Workshop

For the third time, the Estonian Singers’ Federation in North America is holding its LALALA choral workshop for Estonian choir singers who will be participating in the XXVII Song Celebrations My Fatherland is My Love in Tallinn, Estonia in July 2019.

Our special guest will be the Mixed Choirs Division Head, conductor Triin Koch. Triin is very active in Tartu, Estonia where she conducts the Tartu University Academic Women’s Choir, the Tartu University Academic Women’s Choir Tallinn alumni choir and the Tartu University Academic Mixed Choir. She is also the musical director of the Tartu 2019 Song Celebrations.

145 singers have registered for the upcoming choral workshop on January 19-20, with singers coming from not only Toronto and Hamilton, but Calgary, Colorado, Utah, Texas, Portlandt, New Hampshire, Vermont, San Diego, San Fransico and even one from Stockholm, Sweden!

The workshop’s two day progam will include sectionals, mixed and men’s choir practices as well as massed choir rehearsals. The musical program will be lead by local choir directors and accompanist under the guidance and direction of Triin Koch. In addition to the weekend workshop, Triin will be working with local choirs individually at their regular weekly rehearsals.

The LALALA choral workshop will end with an informal concert performance of the repertoire learned over the weekend. The concert is open to the public.

LALALA 2019 Concert Performance
Sunday, January 20, 2019
3:00 p.m.
Toronto Estonian House
Admission: Pay-what-you-can

The Estonian Singers’ Federation in North America (ESFINA) is an umbrella organization for all Estonian choirs in North America. Our mission is to collaborate with all Estonian choirs in North America in activities that promote and preserve Estonian choral traditions.

ESFINA carries out this mission by assisting choirs with materials, organizing concerts, lectures, courses, workshops and song festivals as well as other musical events. ESFINA coordinates local song festivals and other musical events in which its member choirs participate.

 

Pictures of LALALA Laager 2014
 

Get in Touch